top of page
Hier treft u de eerste basisstudie over
grondslagenonderzoek, diagnostiek en behandeling van hoogsensitief gerelateerde problemen.

Conceptualisering HSP,
een wetenschappelijk probleem

Samenvatting
Ontdekken van nieuwe verschijnselen vraagt om beschrijving waardoor uitwisseling en brede toepassingen mogelijk zijn. Via de hypothese en toetsing leidt de weg naar conceptualisering en operationalisering. De aanvaarding van het concept door de wetenschappelijke gemeenschap als nieuw fenomeen is afhankelijk van de mate waarin het verschijnsel categoriaal is, dus niet te herleiden naar andere systemen.
In dit basisartikel tonen we aan hoe ingewikkeld de conceptualisering is en hoe groot de zorgvuldigheid is die moet worden betracht wil sprake zijn van erkenning binnen het vakgebied en daarbuiten. Dit artikel beoogt een verkenning op hoofdlijnen rondom de vraag waarom HSP/SPS en hoogsensitiviteit in geringe mate door het wetenschappelijk bedrijf is aanvaard. Tot slot is er een verwijzing naar de toepassingsmogelijkheden binnen PCGO.

Volledige studie klik op logo
bottom of page