top of page

Hoe werkt de MTTT-test?

Hoe werkt de MTTT-test?
1. Centrale testtool is de Mindlink-Tesla-transformatie-spoel, die op de computer wordt aangesloten, en waardoor ingesproken informatie uit de database (locatie München) wordt afgespeeld en getransformeerd. Deze spoel creëert een scalaire golf, eenvoudig gezegd - een energie-bewustzijns-golf die verbinding zoekt met onze intern-bewustzijnsveld, een golf-deeltjes-energieveld, dat zich in en rondom onze organen en lichaam bevindt. We hebben te maken met een complex van energetische communicatie binnen en tussen onze ± 80-100 miljard cellen.
2. We testen de interactie tussen de beide energetische velden: het scalarveld en het humane bewustzijnsveld.
3. Door middel van de idiosyncratische (op de persoon afgestemde) armlengtereflex-test meten we de aard en sterkte van deze interactie.
4. Bij de start van de test kiezen we een setup, die bepalend is voor het inhoudelijke verloop van de test. Voorbeeld: u zegt “Ik ben volkomen gezond”. Degene die de test afneemt schuift met de binnenkant van de duim tussen de ogen naar de haargrens, terwijl u de setupwoorden uitspreekt. De constante energiestroom die via de huid naar buiten treedt wordt daardoor een moment onderbroken. Ons lichaam bestaat uit een linker en een rechter deel uitgedrukt in de beide armen. Uw systeem registreert dat en draagt het effect op de beide hersenhelften (hemisferen) over op de armlengtereflex in een dynamische links-rechts-verhouding.
We doen dat twee keer: met open ogen en met gesloten ogen. Omdat niemand “volkomen gezond” is, scheppende we met deze setup een spanningsveld tussen wat we bewust zeggen, maar waartegen ons onbewuste protesteert: “Je bent helemaal niet volkomen gezond. Dat is immers niemand!” De spanning in de ruimte tussen de velden van bewuste en niet-bewuste meten we als negatieve energie en drukken de verhouding tussen bewust en niet-bewust uit in een getal, een percentage. Dan hebben we de voorbereidende test gedaan en kunnen we verder.
5. Alle testelement leiden ons naar aanwezige blokkades in de celhuishouding, die vaak de oorzaak onder het probleemveld vormen. Steeds meten we dat met de armlengtereflex: de beide armen zijn gebogen in een hoek van 90° en degene die de test afneemt trekt gelijkmatig aan beide armen, met als resultaat: of beide armen blijven gelijk (resonantie, of een ‘ja’) of beide armen zijn ongelijk (dissonantie, of een ‘nee’).
6. We testen niet alleen op blokkades, maar ook op oplossingen voor de gevonden blokkades, waarmee we de weegschaal weer in balans hebben gebracht.

 

Na de test

U ontvangt een buisje met globuli, suikerbolletjes, dragers van de informatie die uit de test is verworven. Via de Tesla-spoel wordt de energetische informatie als informatie-veld overgedragen op de moleculaire structuur van deze suikerbolletjes (=sacharide als chemische stof), die de informatie opslaat.
Bij inname smelt de suiker en komt de opgeslagen informatie (=energie) vrij, beweegt zich binnen het lichaam en bindt zich aan de Vis Medicatrix Naturae, ofwel het actieve herstellend vermogen van ons systeem.
Voor de test begint zijn de globuli voorgeladen met getransformeerde muziekfrequen-ties van 111Hz en 528Hz. De testuitslagen worden aan het einde van het onderzoek aan de basisfrequenties toegevoegd.

De dosering wordt op de gebruikelijke testmethode vastgesteld.


De betekenis van 111 en 528 en waarom deze tot basisfrequenties zijn geworden binnen het PCGO-systeem is in voorbereiding.

bottom of page