top of page
Op 2 december a.s. van 19.30 -21.00 uur
Op 2 december 2021 a.s. organiseert PCGO-Orthobloesem voor therapeuten die werkzaam zijn binnen het complementaire domein een speciaal webinar over hoogsensitiviteit onder het thema "HSP in de keten van oorzaak en gevolg".Geachte Collega’s,

 

De digitale kennismaking met uw therapeutische praktijk leerde ons dat de HSP-er als patiënt/cliënt een plaats heeft in uw behandelings- en/of begeleidingsprofiel.

Het onderzoek naar ontstaan en ontwikkeling van hoogsensitiviteit is in volle gang. Het dynamische karakter van wetenschappelijk onderzoek beweegt zich van hypotheses naar vernieuwde inzichten. Het HSP/SPS onderzoek vormt daarop geen uitzondering.

 

PCGO staat voor consultatieve Praktijk voor Complementair Geneeskundig Onderzoek. Het onderzoeksinstrument is de Mindlink-Tesla-Transformatie-Technologie (het MTTT-systeem). Door specifieke technologische toepassingen stelt het MTTT-systeem ons in staat diepverscholen verstoringen in de biologie van het gevoelsleven op te sporen en binnen bereik van de behandelaar te brengen.

Omdat de behandeling/begeleiding van HSP zich veelal uitstrekt naar veranderingen in zelfbeeld, vertaling en gedrag blijven de biologische aspecten in de keten van oorzaak en gevolg tot nu toe wat onderbelicht.

 

Webinar

Op 2 december 2021 a.s. organiseert PCGO-Orthobloesem voor therapeuten die werkzaam zijn binnen het complementaire domein een speciaal webinar over hoogsensitiviteit onder het thema "HSP in de keten van oorzaak en gevolg".

 

Doel van het webinar

Informatieverstrekking over een andere, aanvullende benadering van HSP met positieve effecten voor de behandeling van hoogsensitiviteit in uw praktijk.

 

PCGO-technologie              
Het komt met regelmaat voor dat behandelingen niet of onvoldoende aanslaan. Wellicht herkent u dat. Tijdens het webinar spreken we over de vraag hoe PCGO vanuit het MTTT-specialisme praktijkondersteunend zou kunnen zijn.

 

Sprekers
1. Dr. Gideon Benavraham, Prof-Em. Clinical Hermeneutics (zie voetnoot).[1]

2. Jantien van Beest, Orthomoleculair therapeut en PCGO-onderzoeker.[2]

 

Gesprekleider

Christian Mathijssen, kinetisch therapeut en PCGO-onderzoeker


Aanmelden

Heb je belangstelling? Stuur even een Members Chat-bericht en je ontvangt uitgebreide informatie over de inhoud van het webinar en de inloggegevens.
De kosten van het webinar zijn € 15,00. Bij aanmelding ontvang je een betalingsverzoek dat de aanmelding vastlegt.
Maximum aantal deelnemers is 20 personen.

 

 

[1] Gideon Benavraham heeft promotieonderzoek gedaan naar foetale programmering (prenatale belasting en epigenetische factoren) en de biologische aspecten van het emotieve leven. Hij heeft tijdens dat onderzoek de wetenschappelijke validiteit van het MTTT-systeem aangetoond op basis van gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek. Hij is tevens door de ontwikkelaar van het MTTT-systeem gecertificeerd als MTTT-onderzoeker. Voor PCGO is hij supervisor.

[2] Jantien van Beest onderzoekt o.a. de orthomoleculaire toepassingsmogelijkheden in relatie tot de uitkomsten van het MTTT-onderzoek.

bottom of page